15.7.2012

זכויות יוצרים - תכשיטים

הגנה על תכשיט מקורי אפשרית מכוח ארבעה חוקים שונים:

- חוק המדגמים, שמעניק הגנה חזקה
-  חוק הפטנטים, מעניק הגנה טובה
-  חוק זכויות יוצרים, שמעניק הגנה סבירה למדי
- חוק "עשיית עושר ולא במשפט", שמעניק הגנה מסויימת בלבד.
חוק המדגמים
חוק המדגמים מעניק הגנה על תכשיט אם הוגשה לגביו בקשה לרשם המדגמים, לפני שהמדגם יצא לשוק.
תקופת ההגנה היא לחמש עשרה שנים. זוהי ההגנה היעילה והטובה ביותר לעיצוב מקורי של תכשיטים.

חוק הפטנטים
חוק הפטנטים מעניק הגנה על תכשיט אם הוגשה לגביו בקשה לרשם הפטנטים, לפני שהוא יצא לשוק.
עם זאת, לא לגבי כל תכשיט אפשר להגיש בקשה לפטנט. תקופת ההגנה היא לעשרים שנים.

חוק זכויות יוצרים
חוק זכויות יוצרים מגן על תכשיט מקורי.
המקוריות הנדרשת איננה גבוהה ומספיק שהתכשיט יהיה שונה במעט מתכשיטים אחרים או מהמקובל.
הזכות קיימת אוטומטית בלא כל צורך ברישום, ותקופת ההגנה היא למשך עשרות שנים.
ההגנה על עיצוב של תכשיט על-פי חוק זה מוגבלת מאוד, כיוון שאין הגנה לתכשיט שמייצרים ממנו יותר מחמישים יחידות 

חוק עשיית עושר
חוק עשיית עושר הוא חוק כללי שקובע כי אסור לאדם להתעשר על חשבון השקעות של אדם אחר על ידי פעולה בלתי מוסרית.
בתי המשפט קבעו שבמקרים מיוחדים אסור לחקות תכשיט מקורי. החיקוי כשלעצמו – מותר, אם אין זכויות יוצרים ואין מדגם רשום. אבל, מתחרה שמעתיק את התכשיטים המצליחים, הדבר נחשב בלתי מוסרי ואסור.

 אחת הסוגיות החשובות בדיני קניין רוחני  היא השאלה למי שייכות זכויות היוצרים בעיצוב פרי עמלם?
התשובה המלאה לכך תלוית נסיבות ומצריכה ניתוח מדויק של כל מקרה לגופו.  (להמשך קריאה)
 
על תכשיט שהוא יצירת אומנות חדשה ניתן להגן בזכויות או במדגם, אך לא ניתן להגן בשניהם יחד.
לכל אחת מהזכויות יתרונות וחסרונות. לדוגמא, הגנת זכויות יוצרים היא מפני העתקה בפועל, בעוד שבמדגם ההגנה היא על צורה זהה או דומה, אף אם לא בוצעה העתקה בפועל.
מאידך, הגנת מדגם מוגבלת ל- 15 שנה, בעוד שהגנת זכויות יוצרים היא לתקופת חיי המחבר ועוד 70 שנה.
אם מדובר בשכפול של יצירה למספר רב של עותקים, ההגנה המתאימה יותר היא של מדגם ככל הנראה. הגנת המדגם היא טריטוראלית, וכך גם נמדדת חדשנותה.
זכויות היוצרים נועדו לתת בידי היוצר אמצעים משפטיים שיאפשרו לו להפוך את היצירה לנכס שניתן לסחור בו.
אלה הן זכויות שנועדו לבעלים להפיק רווח מיצירה בדרכים שונות.
 כל אדם המבקש לעשות שימוש ביצירה צריך לקבל רשות מבעליה. לבעלים הזכות להעתיק או לעבד את היצירה, ליצור ממנה יצירות נגזרות, לשלוט בהפצתה ולהציגה בפומבי.

זכות יוצרים אינה כרוכה ברישום אלא נולדת עם היצירה.