4.5.2018

מיני תרמיל - סדנה

https://www.pinterest.com/pin/58828338867271816/מחזיק המפתחות שנלמד בסדנה זו הוא למעשה תרמיל מיניאטורי שניתן להשתמש בו כארנק קטן.

2 החלקים העיקריים שבו - בסיסם העיגול שהוסבר בפוסט כאן.

תרמיל גדול יותר יושג אם תסרגו עם חוטי טריקו.

התרמילון מורכב מהרכיבים הבאים:
 • גוף
 • לשונית
 • 2 כותפות
 • רצועה
 • שרוך לקשירה
מקור

גוף התרמילון


גוף התרמילון שנסרג בצורה ספירלית (מומלץ להשתמש במרקרים לסריגה) מתחיל ב-8 חצאי עמודים בתוך טבעת הקסם.


סיבוב שני
- 8 הרחבות, כלומר סורגים בכל עין 2 חצאי עמודים. בסוף הסיבוב יהיו 16 חצאי עמודים.

סיבוב שלישי- 8 הרחבות. נסרוג חצי עמוד בעין אחת ושני חצאים בעין הבאה. ככה 8 פעמים. בסוף הסיבוב יהיו 24 חצאי עמודים.
סיבוב רביעי-  נסרוג 8 פעמים את הרצף הבא: חצי עמוד בעין אחת, חצי בעין השנייה ו-2 חצאים בשלישית. סה"כ 32 חצאים.
סיבוב חמישי- 8 פעמים הרצף: 4 חצאים (בכל עין) וברביעית 2 חצאים. סה"כ 40 חצאים.
סיבובים 6-18  יהיו ללא הרחבות, מה שיגרום לעיגול להפוך לגליל. כל סיבוב 40 חצאים


בסיבוב 19 נכין "לולאות" לשרוך.
נסרוג 3 חצאים (תך בכל עין), נסרוג עין, נדלג על עין מהסיבוב הקודם ונסרוג 3 חצי עמודים בשלושת העיניים הבאות (תך בכל עין).

שוב, נסרוג עין, נדלג על עין ונסרוג 4 חצאים בעיניים הבאות (תך בכל עין).
נסרוג עין, נדלג על עין ונסרוג 3 חצאים בעיניים הבאות.
נסרוג עין, נדלג על עין ונסרוג 6 חצאים בעיניים הבאות.
נסרוג עין, נדלג על עין ונסרוג 3 חצאים בעיניים הבאות.
נסרוג עין, נדלג על עין ונסרוג 4 חצאים בעיניים הבאות
נסרוג עין, נדלג על עין ונסרוג 3 חצאים בעיניים הבאות
נסרוג עין, נדלג על עין ונסרוג 3 חצאים בעיניים הבאות.
סה"כ בסיבוב, כולל העיניים- 40 תכין (לסיבוב הבא)
סיבוב 20- חצי עמוד בכל תך מהסיבוב הקודם (כולל בעיניים שסרגנו לפני הדילוג)- סה"כ 40 חצאים.
סיבוב 21- עין שטוחה בכל עין. סה"כ 40 עיניים שטוחות. סיימנו את  גוף התרמילון.
לשונית

הלשונית מתחילה כמו גוף התרמילון עד סיבוב שלישי, כולל . כלומר בסוף סיבוב שלישי יהיו 24 חצאים עמודים.

סיבוב רביעי - 6 עיניים שטוחות (בכל עין מהסיבוב הקודם)
3 פעמים את ה רצף הבא: 2 חצאים (תך בכל עין) והרחבה (כלומר, 2 חצאים באותה עין)
כעת סורגים עיניים שישמשו אח"כ לולאה לכפתור .
3 פעמים את הרצף הבא (החל מהעין הבאה בסיבוב הקודם): 2 חצאים (תך בכל עין) והרחבה

סיבוב חמישי - עין שטוחה בכל עין עד שרשרת העיניים, שם נסרוג חצאי עמודים מספיקים. ואז ממשיכים בעין שטוחה עד סוף הסיבוב.


כותפות
סורגים 2 כותפות.
סורגים 13 עיניים. בעין השנייה מהקצה מתחילים לסרוג חצאי עמודים (תך בכל עין)- סה"כ 12 חצאים.
מסובבים וסורגים עין שטוחה בכל עין.


רצועה למחזיק המפתחות
הרצועה נסרגת כמו כותפת, רק עם 8 עיניים, 7 חצאי עמודים.


שרוך קשירה

ניתן לסרוג רצועה עם עיני שרשרת או פשוט להכין צמה.


חיבור החלקים- בסרטון הזה
 
https://www.pinterest.com/pin/58828338867035864/

27.4.2018

Calla Lily- סדנה

בפוסט הקודם ראינו איך סורגים עיגול שטוח.
בפוסט זה נשתמש במה שלמדנו ונרחיב לפרח יפיפה -Calla Lily.https://www.pinterest.com/pin/58828338867038991/

הבסיס לפרח- עיגול הנסרג בצורה ספירלית (אין תפר).
מומלץ להשתמש במרקרים לסריגה (למי שאין, משתמשים בחתיכת חוט/צמר, או בסיכת בטחון קטנה) לסימון התחלת סיבוב.

המקורלצורך סריגת הפרח, עליכם להכיר מספר תכים ומושגים בסיסיים, שמופיעים בבלוג שלי אינספור פעמים.

 • טבעת הקסם (חזרו לפוסט הקודם)
 • עין
 • חצי עמוד
 • הרחבה - סה"כ 2 תכים באותה עין. 
בואו נתחיל. זכרו. אנו סורגים בצורה ספירלית  לכן לא סוגרים כל סבוב בעין שטוחה, ממשיכים.

שלב א' - התחלה
לתוך טבעת הקסם סרגו 6 חצאי עמודים. 

סיבוב שני
בסיבוב זה, נסרוג 6 הרחבות. כלומר- בכל עין מהסיבוב הקודם, נסרוג 2 חצאי עמודים.
סה"כ בסיבוב- 12 חצאי עמודים. סרגו את התך הראשון, סמנו במרקר והמשיכו .

סיבוב שלישי
בסיבוב זה נסרוג 6 פעמים את הרצף הבא: חצי עמוד בעין אחת, הרחבה בעין השנייה.
בסוף הסיבוב יהיו 18 חצי עמודים.


סיבוב רביעי
בסיבוב זה נסרוג 6 פעמים את הרצף הבא: חצי עמוד בעין אחת, חצי עמוד בעין הבאה והרחבה בעין הבאה.
בסוף הסיבוב יהיו 24 חצאי עמודים.


סיבוב חמישי
בסיבוב זה נסרוג 6 פעמים את הרצף הבא: 3 חצאי עמודים (תך בכל עין) ובעין הרביעית- הרחבה.
בסוף הסיבוב יהיו 30 חצאי עמודים.

סיבוב שישי

בסיבוב זה נסרוג 6 פעמים את הרצף הבא: 4 חצאי עמודים (תך בכל עין) ובעין החמישית-הרחבה.
בסוף הסיבוב יהיו 36 חצאי עמודים.


בסוף הסיבוב השישי נקבל למעשה עיגול שטוח.


https://www.pinterest.com/pin/58828338867038991/

הסיבובים הבאים ייצרו את צורת עלה הכותרת של הפרח (לפני הסגירה)

סיבוב שביעי
בתחילת הסיבוב נסרוג 10 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 3 פעמים: הרחבה, 4 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 10 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 40 תכים בסיבוב ( 36 מהסיבוב הקודם ועוד 4 תכים לכל הרחבה)

סיבוב שמיני 
בתחילת הסיבוב נסרוג 10 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 3 פעמים: הרחבה,5 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 11 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 44 תכים בסיבוב ( 40 מהסיבוב הקודם ועוד 4 תכים לכל הרחבה)

סיבוב תשיעי
בתחילת הסיבוב נסרוג 11 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 3 פעמים: הרחבה,6 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 11 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 48 תכים בסיבוב ( 44 מהסיבוב הקודם ועוד 4 תכים לכל הרחבה)

סיבוב עשירי
בתחילת הסיבוב נסרוג 11 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,3 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 12 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 53 תכים בסיבוב ( 48 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב אחד עשר
בתחילת הסיבוב נסרוג 12 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,4 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 12 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 60 תכים בסיבוב ( 53 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב שניים עשר
בתחילת הסיבוב נסרוג 12 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,5 חצאי עמודים (תך בכל עין).

התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 13 חצאי עמודים (תך בכל עין).

סה"כ 67 תכים בסיבוב ( 60 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב שלושה עשר
בתחילת הסיבוב נסרוג 13 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,6 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 13 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 74 תכים בסיבוב ( 67 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב ארבעה עשר
בתחילת הסיבוב נסרוג 13 חצאי עמודים (חצי עמוד בכל עין).
כעת, נסרוג את הרצף הבא 6 פעמים: הרחבה,7 חצאי עמודים (תך בכל עין). 
התך הבא יהיה הרחבה.
נסיים את הסיבוב עם 13 חצאי עמודים (תך בכל עין).
סה"כ 81 תכים בסיבוב ( 74 מהסיבוב הקודם ועוד 7 תכים לכל הרחבה)

סיבוב אחרון
בתחילת הסיבוב - 13 חצאים (תך בכל עין).
התך הבא- הרחבה עם עין בין 2 תכי ההרחבה (כלומר, סורגים חצי עמוד, עין וחצי עמוד באותה עין מהסיבוב הקודם).

התכים הבאים- 7 חצאי עמוד (תך בכל עין)
התך הבא- הרחבה עם עין (חצי עמוד, עין וחצי עמוד)
התכים הבאים- 8 חצאי עמודים (תך בכל עין)
התך הבא- הרחבה רגילה.
התכים הבאים- 10 חצי עמודים (תך בכל עין)
התך הבא- הרחבה עם 3 עיני שרשרת בין חצי העמוד.
התכים הבאים- 10 חצאים.
התך הבא- הרחבה רגילה.
התכים הבאים- 8 חצאי עמוד  ואח"כ הרחבה עם עין
התכים הבאים- 7 חצאי עמוד ואח"כ הרחבה עם עין.
נסיים עם 14 חצאי עמוד, עין שטוחה.

הנה טבלה המרכזת את הסיבוביםבסרטון משתמשים בעמוד אבקנים מוכן. 


אין לי מושג איפה אפשר לרכוש כזה אבל ניתן להכין זאת בקלות בקרושה.
סורגים "צינור" העשוי מעיגול של 6 או 5 חצאי עמודים (ללא הרחבות) ומכניסים לתוכו חוט מתכת.
כמו בפרח הזה, למשל.
לחיבור העלה שסרגנו לעמוד האבקנים- אשאיר את הבמה לסרטון, שם זה מאוד ברור.
זהו. 20.4.2018

צורות -העיגול המושלם

הפוסט הזה יעסוק בסריגת עיגול שטוח בסיסי.


המטרה היא  לסרוג עיגול שטוח שלא יתקמר או יהיה "מסולסל", או בקיצור - העיגול המושלם.
העיגול הזה יוביל אותנו לסריגת סלסלות, שטיח, פופ, מגוון יצירות אמיגורומי ועוד.
הרעיון של עיגול מושלם הוא פשוט ביותר, הרחבות בכל סבוב, עד הקוטר הדרוש, כאשר בכל סיבוב מספר התכים בין הרחבה להרחבה הולך וגדל.


מקור- סורגות בזמן
אם תשימו לב לתמונה לעיל, הרחבה (למשל, שני עמודים באותה נקודה) מסומנת במעין V.

איך מתחילים?
או בטבעת הקסם-


או שסורגים שרשרת עיניים קצרה, סוגרים לעיגול וסורגים את התכים לסבוב הראשון בתוכה.

כל סיבוב, נסגור בעין שטוחה.
בכל סבוב הקוטר של העיגול הולך וגדל וע"מ שהוא לא יתקמר, עלינו להרחיב/להגדיל את מספר התכים.
הרחבה היא בד"כ סריגת 2 תכים באותה עין.
מס' ההרחבות נשאר בד"כ זהה למספר התכים שסרגנו בטבעת הקסם (או בשיטה השנייה).

נניח שסרגנו  10 תכים, לאורך כל סריגת העגול, מספר ההרחבות יהיה 10. כאשר בכל סיבוב מספר התכים בין כל הרחבה להרחבה גדל באחד.
אם נניח התחלנו ב-10 תכים, בהרחבה הראשונה נסרוג 20 תכים (2 תכים בכל עין)
בסיבוב הבא, נסרוג הרחבה, תך בודד ושוב הרחבה- כך עד סוף הסיבוב.
בסיבוב הבא- הרחבה, 2 תכים בין כל הרחבה ושוב הרחבה. 
כך עד הקוטר הרצוי.

הנה למשל תרשים לעיגול שמתחיל עם 12 תכים


https://www.pinterest.com/pin/58828338863538328/

הדרכות נוספות לעיגול מהרשת:

ככל שקוטר העיגול הולך וגדל מתקבל מעין עיגול-מצולע שמספר צלעותיו כמספר ההרחבות. הנה למשל כאן- שימו לב שההרחבות תמיד באותו מקום.

מקור: http://postila.ru/post/36641393

הטריק למנוע את מראה המצולע הוא - להזיז את ההרחבה בכל פעם למקום אחר, כל עוד שומרים על מספר הרחבות קבוע ובכל סיבוב מספר התכים בין כל הרחבה גדל ב-1


How to : get a perfect circle when you crochet in the round | Ahookamigurumi
דוגמה- כאן
הנה כאן- שימו לב שההרחבות זזות


מקור: http://postila.ru/post/36641393סגירת הסיבוב כל פעם עם עין שטוחה באותו מקום, יוצרת מעין תפר בולט.

אם אתם לא אוהבים לראות תפר בולט, יש כמה דרכים למנוע את התפר הזה, בינהם:

 •  התחלת כל סיבוב במקום אחר (ע"י חיתוך החוט והתחלה במקום אחר)
  הסבר מצוין מלווה בתמונות- כאן
 • סריגה בספירלה (אין התחלה וסוף) (נפוץ באמיגורומי)
 •  ועוד.

 (תוכלו למצוא את הקישורים בלוח ה-Pinterest שלי, כאן)


Spreuk
https://www.pinterest.com/pin/58828338867039150/


7.4.2018

כבר לא חרוזים, חריזה ומה שבינהם..

מזמן לא כתבתי כאן....

זהו. התעייפתי מחרוזים ומחריזה.
בימים אלו,  חלק ניכר מהזמן הפנוי שלי מוקדש לקרושה וסריגה וכן, גם תכשיטים.
לכן, השם של הבלוג שלי השתנה גם הוא "חוטים, קרסים ומה שבינהם".


הפוסטים הקשורים לחריזה ותכשיטים נשארו במקומם וניתן לחפש אותם בדפי הבלוג או בחיפוש בבלוג.

ב-Pinterest שלי תוכלו למצוא לוחות רבים המוקדשים לקרושה - חפשו כאן  https://www.pinterest.com/susiesharkie/

מקווה שתשארו ותסרגו יחד איתי 

https://www.pinterest.com/pin/58828338867035794/

4.8.2017

קרושה, קרושה- תכשיטים, חלק א'

פוסט זה משלב שתי אהבות שלי- קרושה ותכשיטים.

כתבתי פוסטים רבים על ספירלות הקרושה 

трехрядный стильный браслет из вязаных жгутов с анималистичным принтом
https://www.pinterest.com/pin/58828338858483520/
 סדרת הפוסטים הבאים תעסוק בתכשיטים סרוגים אחרים.

אתחיל עם התכשיטים הקלים ביותר להכנה - שרוכים שבד"כ מלפפים על היד.
לסריגת שרוכים, קראו כאןhttps://www.pinterest.com/susiesharkie/crochet-jewelry/
עוד שרוך יפה השרוך הבא נראה כאילו סרגו אותו ב-2 מסרגות


Free Pattern & YouTube Tutorial Video!
https://www.pinterest.com/pin/57843176445115750/


השרוכים האלו יכולים לשמש לתכשיט מורכב יותר


Nuova Collezione. Girocollo Gioiello in lana di JewelnotJewel, €30,00
https://www.pinterest.com/pin/58828338865543985/


Img_20150702_180529_small2...Leah Bracelet.. Free pattern!
https://www.pinterest.com/pin/58828338865543986/
para por no cabelo
https://www.pinterest.com/pin/301881981243048737/


לסיום פוסט זה, לכל אלו שחייבים חרוזים-  סרוגיות, משחילים חרוזים על החוט ופשוט סורגים

https://www.pinterest.com/susiesharkie/crochet-jewelry/

******************************
עדיף שיטיחו בכם את האמת מאשר שינשקו אתכם עם השקר28.7.2017

סבתא של אושר

ב-20 ליולי נולדה נכדתי הראשונה- אושר.

שבועות לפני שנולדה, כבר התחלתי לסרוג לה (כמו כל סבתא טובה) שמלות, מקרושה כמובן.
שמלה אחת שבתה את לבי וכבר סרגתי 5 כאלו והיד עוד נטויה.

[Free Pattern Video Tutorial] This Little Dress Pattern Will Touch Your Heart
https://www.pinterest.com/pin/58828338865668195/
היא יפה, קלה, נסרגת בשעתיים-שלוש, לא יותר ואפשר לסרוג בכל מיד- או ע"י הוספת עיניים בשורה הראשונה, אם ע"י שינוי במסרגה וכד'. את השמלות סרגתי במסרגה 4.5 עם חוטי כותנה דקים.

המקור - סרטון הוידאו הזה- https://www.youtube.com/watch?v=mgcxITW0lHU

הכנתי סדנה, לכל הסבתות המעוניינות, והנה היא  לפניכן.

שלב א'- שרשרת עיניים.
סורגים 62 עיני שרשרת וסוגרים לעיגול בעין שטוחה
סיבוב ראשון
סורגים עין שרשרת ובאותה עין בה סגרנו את העיגול, סורגים חצי עמוד (sc)
מדלגים 2 עיני שרשרת.
בעין הבאה סורגים צדף- עמוד (DC), עין שרשרת, עמוד, עין שרשרת, עמוד, עין שרשרת ועמוד (סה"כ 4 עמודים מופרדים בעין שרשרת כל אחד)
מדלגים שני עיני שרשרת ובעין הבאה - חצי עמוד.

וחוזר חלילה- פעם חצי עמוד, פעם צדף. מסיימים את הסיבוב בצדף ומתחברים בעין שטוחה לעין שהתחלנו בה את הסיבוב.סיבוב שני
בסיבוב זה נסרוג חצי עמוד במרכז הצדפות מסיבוב קודם  ובין חצי עמוד לחצי עמוד- צדף עם 6 עמודים (במקום ארבע)
.


נתחיל עם 4 עיני שרשרת (העמוד הראשון של הצדף+ עין שרשרת) ונסרוג עוד 5 עמודים מופרדים בעין שרשרת.


נדלג לאמצע הצדף מסיבוב קודם ונסרוג חצי עמוד.ככה מסביב- פעם צדף, פעם חצי עמוד. מסיימים הסיבוב בחצי עמוד ומתחברים בעין שטוחה  לעין השלישית של ארבעת העיניים שהתחלנו בהם.סיבוב שלישי
סיבוב זה אמור להתחיל בחצי עמוד במרכז הצדף. אבל- אנו נמצאים בתחילת הצדף. איך נתקדם?
נסרוג עין שטוחה בכל רווח בין עמוד הצדף עד שנגיע למרכזו.

נסרוג עין, חצי עמוד, 3 עיני שרשרת וחצי עמוד. (במקור יש 2 עיני שרשרת בין חצאי העמוד אבל מניסיון, קל יותר לסרוג אח"כ אם יש 3). 

נעבור לעין בין 2 צדפות מסיבוב קודם ונסרוג צדף בין 6 עמודים.
נעבור לאמצע הצדף מסיבוב קודם ונסרוג  באותה עין, חצי עמוד, 3 עיני שרשרת וחצי עמוד.
ככה מסביב. מסיימים בצדף ומתחברים בעין שטוחה לעין שהתחלנו בה.


סיבוב רביעי
התחלנו הסיבוב כאשר התחברנו לעין ראשונה שסרגנו בתחילת הסיבוב הקודם.
עלינו להגיע לרווח בין שני חצאי העמודים בתחילת הסבוב הקודם.

נעשה זאת ע"י עין שטוחה ברווח (בדיוק כמו שעשינו עם הצדף בתחילת סיבוב קודם.
כעת נסרוג צדף בן 6 עמודים.
נעבור לאמצע הצדף הקודם ונסרוג- חצי עמוד, 3 עיני שרשרת וחצי עמוד.
נעבור לרווח בין 2 חצאי העמוד מהסיבוב הקודם- ונסרוג צדף.
ככה עד שיש 3 צדפות.
נסרוג חצי עמוד, 3 עיני שרשרת וחצי עמוד ונכין את "הקרקע" לפתחי הידיים.
נסרוג  5 עיני שרשרת (אפשר גם 7 או כל מס' אי זוגי ע"מ להגדיל את הפתח).
נדלג  על (חצי עמוד, 3 עיני שרשרת, חצי עמוד), צדף ו-(חצי עמוד, 3 עיני שרשרת, חצי עמוד) ובצדף הבא נסרוג חצי עמוד, 3 עיני שרשרת וחצי עמוד.נמשיך לסרוג קבוצה של צדפות וחצאי עמודים מופרדים בעיני שרשרת עד שיש 3 צדפות. נסרוג חצי עמוד, 3 עיני שרשרת וחצי עמוד ונכין את הפתח של היד השנייה באופן זהה לקודם.
ממשיכים כמו קודם עד שמסיימים את הסיבוב ומתחברים לעמוד הראשון של הצדף הראשון בסיבוב הקודם.סיבוב חמישי
מתחילים את הסיבוב בדיוק כמו הסיבוב השלישי ונסרוג כמו הסיבוב הקודם- צדפות וקטעים של חצי עמוד, 3 עיני שרשרת וחצי עמוד.
כאשר מגיעים לפתח של היד, נסרוג באמצע  חצי עמוד, 3 עיני שרשרת וחצי עמוד ונעבור למקבץ הבא מהסיבוב הקודם (חצי עמוד, 3 עיני שרשרת, חצי עמוד).
ממשיכים לסרוג עד הפתח הבא ושוב חוזרים על התהליך. ממשיכים לסרוג עד סוף הסיבוב.
סיבוב שישי
כמו הסיבובים הקודמים רק שהפעם הצדף יהיה בעל 7 עמודים.


סיבוב שמיני-ארבע עשרה
סורגים באותו אופן אלא שכעת הצדף הוא בעל מספר אי זוגי של עמודים. לכן ע"מ לסרוג את המקבץ של חצי עמוד 3 עיני שרשרת וחצי עמוד נסרוג באופן טיפה שונה.

נסרוג חצי עמוד אחרי העמוד השלישי מהצדף.  נסרוג 3 עיני שרשרת ואת החצי העמוד הבא נסרוג אחרי העמוד הרביעי של הצדף.

סיבוב 15
כמו הסיבובים הקודמים רק שהצדף יהיה עם עמוד כפול (TR)
סיבוב 16
בסיבוב זה נסרוג באמצע המקבץ של חצי עמוד-3 עיני שרשרת וחצי עמוד - אותו המקבץ, ואילו בין עמודי הצדף נסרוג "אשכולות " של 3 עמודים עם 2 עיני שרשרת בין כל מקבץ.

איך סורגים "אשכול"? (cluster). הסבר-כאןסיבוב 17- סיום
סורגים בכל רווח - חצי עמוד, 3 עיני שרשרת וחצי עמוד.


זהו. השמלה מוכנה (ואין אפילו תפרים). אושר עדין לא לבשה אותה


14.7.2017

קרושה, קרושה- ריבועי סבתא, חלק ז'

יש לנו רבועי סבתא למכביר- מכל הצורות והסוגים. 

A granny a day project. Could I find 365 squares to do???:
https://www.pinterest.com/pin/58828338865064803/
I Love Color Crochet Afghan | AllFreeCrochet.com:
https://www.pinterest.com/pin/58828338864307592/
אבל רבועי סבתא צריכים להתחבר לכדי שמיכה, כיסוי מיטה, בגד- מה שלא יהיה.פוסט זה יעסוק בטכניקות ושיטות לחיבור רבועי סבתא.


חלקן של השיטות יוצרות חיבור שלא נראה בצד הקדמי של העבודהhttp://www.bakingoutsidethebox.com/12-ways-join-granny-squares/


חלקן יוצרות חיבור שהופך חלק מהעבודה 


http://www.bakingoutsidethebox.com/12-ways-join-granny-squares/


ויש שיטות שבהן  יוצרים חיבורים תוך כדי עבודה על הרבועים - Join as you goהדרכותאיך מחברים רבועי סבתא בגדלים שונים?

Joining #Crochet Squares of Different Sizes: free how-to:
https://www.pinterest.com/pin/120189883780721934/
  הדרכות- כאן, כאן
  *************************************
  הייתי מסתובב(ת) בחדר מלא אנשים ותוהה אם הם מחבבים אותי.
  היום אני מסתכל(ת) סביב, ותוהה אם אני מחבב(ת) אותם!

  Weird how things change...:
  https://www.pinterest.com/pin/58828338861499261/