31.8.2012

Happily ever after - אגדות אורבניות

פרק א' - כאן
מכשפות ופיות - כאן

אגדה אורבנית
צורה מודרנית שלבשה האגדה היא האגדה האורבנית, ממאפייניה: תיאור חויה מודרנית, יסודות אימה לצד יסודות קומיים, נטייה "להישבע" לעדות אישית למרות שהאגדה לא באמת קרתה למספר. הסיפורים משקפים לרוב חרדות (סיפורי בייביסיטר לדוגמה).
לחלק מן האגדות האורבניות בסיס כלשהו במציאות, אלא שהן עוותו, והוגזמו במהלך העברתן.
אחרות התחילו את דרכן כבדיחה, שחלק ממעביריה טענו שהיא סיפור אמיתי כדי להוסיף לכוחה הסיפורי והבידורי.
יש אגדות שהתחילו את דרכן כסיפורים שהורים סיפרו לילדיהם כדי להזהיר אותם מתוצאות של התנהגות לא נאותה.
רוב האגדות העירוניות בנויות כסיפורים שלהם דמויות ועלילה.
הן דומות לבדיחות, בייחוד באופן שבו הן מועברות, אבל הן אפלות יותר ויש בהן בדרך כלל אלמנטים של מיסתורין, אימה, פחד והומור, שהופכים אותן למושכות.  לא אחת האגדות מכילות מסרים ואזהרות.
רבות מהאגדות העירוניות קשורות לפשעים מזוויעים, מזון מזוהם ומצבים אחרים שיכולים היו להשפיע על אנשים רבים לו היו נכונות. מי שמאזין לסיפור מרגיש חובה להעביר אותו הלאה כדי להזהיר חברים ובני משפחה, גם אם אינו בטוח בנכונותו.
אגדה אורבנית ידועה בישראל, למשל, היא האגדה על מטיילים שחזרו מהמזרח הרחוק (תאילנד, או סין, לדוגמה) והביאו עמם כלב קטן. כאשר נלקח הכלב אל הווטרינר התברר כי מדובר בחולדה תאילנדית.