15.7.2012

זכויות יוצרים וקניין רוחני - כללי

זכות יוצרים היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה שהיא קניין רוחני שלו.
ההגנה הניתנת לזכויות יוצרים באה להגן על דרכי ביטוי, ומטרתה לעודד את העשרת עולם הביטויים.
נהוג לסמן  זכויות יוצרים   באמצעות הסימון © ( קיצור של המילה copyright) - ולידו הביטוי "כל הזכויות שמורות",  הדבר איננו הכרחי. יצירה תהיה מוגנת גם ללא הסימון, אם היא עומדת בתנאים מהותיים אחרים.
זכות היוצרים מגינה על זכויות בתחומי האמנות, מוזיקה, ספרות, וכו'.
 היא נקראת באנגלית "זכות ההעתקה" משום שהזכות החשובה ביותר מבין אשכולות הזכויות הנקרא "זכות יוצרים" היא הזכות למנוע העתקה.

קניין רוחני הוא שם כללי לזכויות הקשורות במשאבים שאינם מוחשיים ושהם יציר האינטלקט של האדם (ומכאן הביטוי Intellectual Property, או בקיצור IP)., משאבים שאין מגבלה פיזית על שימוש בו-זמני שלהם.
הסדרים משפטיים מפורטים קובעים את מושא הבעלות בכל אחד מענפי הקניין הרוחני, את תנאי ההגנה עליהם, את היקף הזכויות, החריגים והגנות, סעדים שונים, אכיפה ועניינים פרוצדורליים.
הקניין הרוחני נחשב לאחד התחומים החשובים בצמיחתן הכלכלית של מדינות. בעשורים האחרונים תחום זה עובר תהליכים אינטנסיביים של גלובליזציה, ומושפע מאוד משינויים טכנולוגיים.
תחת קניין רוחני נמצא את: זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים (הגנה על עיצוב המוצר), סמני מסחר, זכות מתפחים (זנים חדשים של צמחים). כל זכות מוסדרת בנפרד בחקיקה הנוגעת לה.

מדגם רשום הוא קניין רוחני בתחום העיצוב התעשייתי. המדגם הוא בעצם אותם קווי דמות, קישוט, עיטור, אשר מיישמים אותם בהקשר למוצר מסוים - הפן העיצובי. 
לא מדובר במוצר אחד, אירוע חד פעמי, אלא מוצר המשולב בייצור תעשייתי, אשר תוצאותיו יהיו הרבה יחידות הנושאות אותו עיצוב - הפן התעשייתי. המדגם מגן אך ורק על הצורה האסתטית של המוצר.

אין הגנה על רעיונות - רעיונות הן נחלת הכלל.  

מקורות