17.7.2016

CRAW בשיטה אחרתCubic Right Angle Weave מפחיד לא מעט חורזים, גם המנוסים בהם. 


אם אתם מאלה שלא ניסיתם/פחדתם, הסרטון הבא מוקדש לכם.
בסרטון מוצגת דרך קלה יותר לחרוז את התך המפחיד הזה, כולל פינות, הוספת שורות ועוד.
אז איך עובדת בעצם השיטה?


מתחילים בעיגול של 4 חרוזים.

ב-CRAW מסורתי, עובדים לפי הסדר על חרוזי הבסיס.
קודם 3 חרוזים, אח"כ 2, 2 ובסוף אחד.


אבל בשיטה המוצעת, הרבה יותר קל.
בונים 2 רכיבים מקבילים, כל אחד בן 3 חרוזים


מה שנותר כעת, ליצור את 2 המוטיבים המקבילים החסרים, ע"י חיבור  2 האלמנטים המלאים עם חרוז אחדעכשיו חזרו לסרטון...

בסרטון הבא, מוצגת שיטה להתחלה שונה ל-CRAW המסורתי. ההמשך רגיל


במקום להתחיל ישר עם ה-CRAW, יוצרים רצועה של RAW רגיל עם 3 יחידות


וכעת סוגרים לעיגול ע"י השלמה עם חרוז מלמעלה וחרוז מלמטהבקישור הזה, הסבר מפורט מצויין ל-Craw המסורתי - מומלץ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה