6.12.2014

סדנאות מהרשת תרגום שלי - Hexagonal lace cuff

הפעם נלמד צמיד שניתן חינמית באנגלית באתר  - http://bnb.jewelrymakingmagazines.com/.
הצמיד נקרא Hexagonal lace cuff, צמיד תחרת משושים.
הצמיד הוא של היוצרת Kerrie Slade  והוא נחרז בשיטת הנטינג.

BNBONF1214

נתחיל עם רשימת החומרים:
  • כ-10 גרם של סופר דו או Twin beads
  • 19גרם פרפלה או חרוזי בוטן
  • 23 גרם  11/0


אלמנט ראשון

היוצרת יצרה אלמנטים אלמנטים וחיברה בינהם.

אני אישית שונאת לחבר אלמנטים קטנים יחסית ולכן אכניס שינוי, כזה שיאפשר לחרוז את כל הצמיד ב"חתיכה" אחת. כמובן שנצטרך להחליף חוטים בדרך.


1. משחילים 6 פעמים : 11/0, סופר דו. סוגרים לעיגול ועוברים שוב בכל החרוזים.
יוצאים מסופר דו 

עולים לחור העליון של הסופר דו . שימו לב, כיוון העבודה משתנה.
2. משחילים בין החורים העליונים של הסופר דו:
11/0, פרפלה -11/0.
ככה מסביב.
בסיום יוצאים מפרפלה.


3. בין כל שני פרפלה משחילים שבעה חרוזי 11/0
 (אם משתמשים בחרוזי -10/0, משחילים רק חמישה חרוזים)

ככה מסביב. נוצרו  6 קשתות בין הפרפלה.
בסיום יוצאים מהחרוז ההשלישי בקשת הראשונה (אם חורזים ב-10/0, מהחרוז השני) - אחד לפני החרוז האמצעי


4. בסבוב זה אין השחלת חרוזים.
אנו נגרום לחרוז האמצעי בכל קשת לבלוט מעל השאר.
יצאנו מחרוז אחד לפני החרוז האמצעי בקשת הראשונה.
נדלג על החרוז האמצעי ונעבור בכל שאר חרוזי הקשת, דרך חרוז הפרפלה ודרך כל החרוזים עד לפני החרוז האמצעי .בקשת הבאה.
ככה מסביב


בשלב הזה הסתיים האלמנט המשושה.
לפי התרשים המקורי, מחזקים וחותכים את החוט. אך אנו נמשיך.
נצא מחרוז אמצעי בקשת.

הכנה לאלמנט שני

5. נשחיל 3 פרפלה, 11/0 ופרפלה. נכנס ב-לופ בחרוז ממנו התחלנו. נעבור דרך החרוזים שהשחלנו ונצא מ-11/0 שהשחלנו. שימו לב- שלישיית הפרפלה צריכה להיות מהעבודה החוצה


כעת ניצור למעשה את הקשתות של האלמנט.

6. נשחיל שלוש 11/0, פרפלה.
נשחיל 5 פעמים: שבע 11/0 ופרפלה.

כעת נשלים את הקשת האחרונה.

7. נשחיל שלוש 11/0 ונכנס ב-11/0 ממנו יצאנו בסוף שלב 5.

בסיום נצא מפרפלה באלמנט החדש

כעת נשלים את האלמנט - הפעם אנו עובדים מבחוץ פנימה (להבדיל מהאלמנט הראשון)

8. נשחיל בין כל 2 פרפלה, חרוז 11/0, סופר דו ו-11/0. ככה מסביב.


בסוף נצא מסופר דו ונעבור לחור התחתון שלו (החור הפנוי).
מה שנותר עתה כדי להשלים את האלמנט הוא להשחיל בין החורים הפנויים של הסופר דו 11/0.
יש לנו כעת שני אלמנטים מחוברים בצד אחד.כעת נשלים את החיבור בינהם בצד השני.

9. נשחיל באופן פרפלה בין החרוזים האמצעים של שתי קשתות- קשת מכל אלמנט.


ככה ממשיכים לבנות את השורה.


השורה הבאה

את השורה הבאה נתחיל כאשר נצא מחרוז אמצעי בקשת תחתונה של האלמנט הראשון.

10. נשחיל פרפלה ו-11/0. נחזור דרך הפרפרלה לחרוז ממנו התחלנו ונחזור דרך הפרפלה והחרוז 11/0 החדש.

נעבה את הפרפלה עם 3 פרפלה מכל צד (דרך שני ה-11/0 למעלה ולמטה)

נצא מהחרוז 11/0 החדש
כעת למעשה יש לנו את החרוז האמצעי בקשת הראשונה של האלמנט הראשון בשורה החדשה.

11. נשלים את האלמנט מבחוץ כלפי פנים, ממש כמו שעשינו עם האלמנט השני והלאה.12. ממשיכים ליצור את האלמנט השני בשורה החדשה, בדיוק כמו שעשינו בשורה הראשונה למעט הבדל אחד קטן - הפרפלה שמחבר בין השורות.

חורזים 3 שורות סה"כ (אפשר גם שתיים, אפשר יותר משלוש)הכנה לסוגר

אם מספר השורות אי זוגי,  מחברים קשתות חיצוניות עם 11/0 כהכנה לסוגר, בשני הצדדים


אם חורזים מספר שורות זוגי , החיבור יעשה כאן

בפוסט הבא אסביר איך אפשר להפוך את הפוסט ל-PDF ואז בעצם לשמור עותק שאפשר להדפיסאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה