29.11.2012

CRM או ERP?


על ה-CRM כבר כתבתי כמה פוסטים. בקיצור - זוהי מערכת לניהול קשרי לקוחות.

ERP  - מערכת לתכנון משאבי ארגון Enterprise Resource Planning System
ERP הוא  סוג של מערכת מידע המשמשת לעיבוד נתונים מינהלי והמטפלת בכל צרכי עיבוד הנתונים בארגון כמקשה אחת.
גישת ה-ERP שונה מהגישה הקלאסית בכך שהיא מאחדת את כלל מערכות המידע של הארגון למערכת אחת באופן המאפשר שימוש במידע משותף באופן אינטגרטיבי ובעל ממשק אחיד.


ראשי התיבות ERP נטבעו לראשונה בשנת 1990 על ידי חברת המחקר גרטנר, ובעשורים האחרונים  חלה צמיחה מהירה בשימוש במערכות אלו.

רוב תוכנות ה-ERP מחולקות ל-"מודולים" -  תתי-מערכות בתוכנה המיישמות פונקציונליות מסוימת.
 למשל, שרשרת אספקה (רכש, ייצור, הפצה וכיוצא בזה), ניהול מלאי, ניהול קשרי לקוחות, מכירות מקוונות, פיננסים, משאבי אנוש ועוד.

מצד אחד - הטמעת מערכת ERP  בד"כ זולה יותר מאשר פיתוח מערכות ייעודיות עבור כלל המחלקות בארגון והחיסכון מתאפשר באמצעות בניית ממשק אחיד עבור כלל הארגון. בנוסף, נוצרת מעין  "שפה משותפת" בין המחלקות השונות בארגון. מערכת ה-ERP מאפשרת קבלת מידע רוחבי על הארגון בצורה מרכזית מה שמאפשר ניתוח ומדידה של פעילות הארגון.
מצד שני - הטמעת מערכת מרכזית עבור כלל הארגון מחייבת את הארגון לעבודה עם ספק תוכנה יחיד והיא מחייבת הסבת כל המערכות בארגון, פעולה בעלת תקורות משמעותיות.
לכן, מידת ההצלחה של פרויקטי ERP עשויה להשתנות, בהתאם ליכולתם של מטמיעי התוכנה, יחד עם נציגי הארגון, להטמיע את התוכנה באופן מוצלח שעונה על הצרכים הארגוניים.

במקום עבודתי למשל, כמעט כל מחלקה עובדת עם תוכנה יעודית אחרת ועם ספק תוכנה מתאים.
עובדה זו גרמת לבעיות רבות ומצריכה כתיבת ממשקים רבים בין המודולים/התוכנות.
בין החברות הבולטות המייצרות מערכות ERP ניתן למנות את SAP, אורקל ומיקרוסופט.


בשנת 2001 החליטה ממשלת ישראל על ראשיתו של פרויקט מרכב"ה בהובלת חברת נס טכנולוגיות, שנועד להוביל להטמעת מערכת ה-ERP של חברת SAP בכל משרדי הממשלה.
במערכת מרכב"ה (מחשוב רוחבי כולל במשרדי הממשלה)
ניתקלתי כחברת ועד המנהל בעמותת תיאטרון הפסיפס, עת הגשת בקשת תקציב ממינהל תרבות.


 מכל הכתוב לעיל אנו מבינים ש- CRM הוא בעצם מודול אחד במערכת ERP.

יישום מוצלח של מערכת ERP תלוי במספר תנאים, כגון:

- מחוייבות של הנהלת הארגון ותמיכתה ביישום.
- ניתוח צרכי הארגון, הגדרה נכונה של התהליכים העיסקיים ובחירת התוכנה המתאימה.
- הגדרת יעדי הצלחה מדידים לפרוייקט היישום ובחינתם לאורך התהליך.
- שילוב נכון של תהליכי הארגון והתהליכים המובנים בתוכנה.
- שיתוף המשתמשים בתהליכי ההגדרה ובתהליכי היישום והתמודדות עם התנגדויות לתהליך.
- סיוע של בעלי ניסיון ביישום ותיאום ציפיות מול המשתמשים.

כיום ניתן למצוא בשוק גם תוכנות שנותנות מודולים חלקיים ממערכת ERP, בעיקר CRM.


אחת מהחברות היא ReutOne - פרי פיתוח ישראלי, יתרון אשר מבטיח  והתאמה לצרכי המשתמש הישראלי/
למערכת ממשק עם תוכנות נפוצות בתחום הפיננסי והנהלת חשבונות, שיווק, מכירות, CRM  ועוד.
 

מקורות:
ויקפדיה, asakimerp