17.7.2012

שלושת ה-"ממים"

כל אזרח, בין אם הוא שכר ובין עצמאי מכיר את שלושת המיסים העיקריים.
נושא זה חשוב בעיקר למי שיש עסק עצמאי או מתעתד להקים כזה.





מס הכנסה
מס הכנסה הוא מס שמטילה המדינה על ההכנסה של תאגיד ושל יחיד.
חוקי המס מתירים לנכות מהכנסה הוצאות שהוצאו בייצורה, כלומר המס הוא על הרווח.
לעיתים ניתן גם לקזז הפסדים של שנים קודמות או לנצל פטורים.



כיצד לבקר במשרדי מס הכנסה ולחזור הביתה בשלום   - כאן


מע"מ
מס ערך מוסף, הוא מס המוטל על צריכה והוא מהווה חלק אינטגרלי ממערכות המיסוי במדינות רבות בעולם.
הוא נקרא כך מכיוון שהוא ממסה את הערך המוסף בכל שלב בשרשרת הייצור והשיווק. הוא בעצם ההפרש בין מחיר מוצר או השירות לסך מחיר התשומות ששימשו בייצור המוצר או מתן השירות.
זהו מס עקיף שהצרכן נושא בפועל בעלותו.






מכס הוא מס המוטל על יבוא או יצוא של סחורות.
מכסים הוטלו כבר בעת העתיקה. הזכות לגבות מס על סחורות נכנסות/יוצאות  נחשבה כזכות טבעית של השליט.
ההצדקה היתה - הכבישים, הגשרים והנמלים.


נושא זה חשוב גם לנו כחורזים שמזמינים פעמים רבות מחו"ל ולא פעם התבקשנו לשלם מכס.

מושג מוכר למי שהתעסק/מתעסק במכס הוא עמיל מכס
עמיל מכס (סוכן מכס) הוא איש מקצוע המוסמך לייצג עסקים מול רשויות המכס והוא בעל ניסיון בכל התהליכים הקשורים בסחר בינלאומי.
התפקיד הרשמי של עמיל מכס הוא במסגרת הפעילות המורכבת שקיימת בתהליכים שונים של יבוא ויצוא.
עמיל המכס מייצג ומשמש שלוח ונאמן של יבואן או יצואן כלפי שלטונות המס.
הוא צריך להכין מראש את הניירת הרלוונטית, לדאוג לתשלום של בעל העסק ולסווג את הסחורות בסיווג שעל פיו ייקבע המיסוי, כך שיהיה מקובל על שלטונות המס.
היום יש חברות גדולות שמעניקות מגוון של שירותים הקשורים בסחר בינלאומי ובשילוח בינלאומי ובין השאר הן מעסיקות עמילי מכס מקצועיים.
יבואנים או יצואנים תמיד יעדיפו לקבל שירות מאותם עמילי מכס גדולים ומקצועיים שיוכלו להעניק ללקוחות שלהם שירות מקצועי ואמין בעלויות נמוכות .


ניתקלתי באתר,  TDY - שילוח בינלאומי, שמרכז נושא המכס בצורה נהדרת : טפסים, מידע, קישורים מתאימים ועוד.
לדוגמא, מכס בארץ ובעולם - תמצאו כאן, ב-Tdy מידע בנושא מכס.

באתר הזה יש גם מידע נלווה אחר (כמו קשורים לרשות המיסים, טבלאות שונות, לוח המרות מט"ח  ועוד)
נוח ולא צריך להסתובב ברשת ולחפש.



מקורות
ויקפדיה
פורטל משפטי
משולחנה של אילנה
Tdy, שילוח בינלאומי