5.11.2011

הצלבות, raw ו-cubic raw - חלק ב'

הצלבות / חלק א'

Raw - right angle weave


שורה ראשונה
משחילים 4 חרוזים ונכנסים ב-loop בראשון שהשחלנו ועוברים שוב על החרוזים ע"מ לצאת מחרוז שלישי שהשחלנו .
משחילים 3 חרוזים, נכנסים ב-loop בחרוז ממנו יצאנו ועוברים דרך החרוזים ע"מ לצאת מהחרוז השני שהשחלנו

כך ממשיכים עד האורך הרצוי


בית אחרון בשורה

שורה שנייה
נשחיל 3 חרוזים ונכנס ב-loop בחרוז ממנו יצאנו. נעבור בין החרוזים ע"מ לצאת מחרוז צדדי בכיוון המשך העבודה


תמיד נתחיל את השלב הבא מחרוז צדדי לצד המשך העבודה.
חרוז צדדי-החוט יוצא מלמעלה/למטה

משחילים 2 חרוזים, נכנסים ב-loop בחרוז העליון הבא משורה קודמת, דרך החרוזים שהשחלנו ויוצאים מחרוז צדדי

מכיוון שהחוט עתה פונה לכיוון העבודה שכבר עשינו, נכנסים לחרוז העליון הבא בשורה הקודמת. משחילים 2 חרוזים ונכנסים ב-loop לחרוז ממנו התחלנו, דרך החרוז של השורה הקודמת ויוצאים מחרוז צדדי להמשך העבודה
המשך העבודה
חיבור משטחים או סגירה לעיגול/טבעת


משחילים חרוז, נכנסים לחרוז בולט במשטח שני.
משחילים חרוז וחוזרים ב-loop לחרוז במשטח הראשון ממנו התחלנו. עוברים על כל החרוזים שהשתתפו בשלב זה כדי לצאת מחרוז שני שהשחלנו, להמשך העבודה


נכנסים בחרוז העליון הבא ממשטח א', משחילים חרוז ונכנסים בחרוז המקביל ממשטח שני. עוברים על כל החרוזים ע"מ לצאת מהחרוז שהוספנו להמשך העבודה

לסיכום

Raw right angle weave
חריזה בזוית ישרה