28.10.2011

פיוטה אי זוגית odd peyote - חלק ב'

פיוטה אי זוגית, חלק א'


החריזה בפיוטה אי זוגית מתחלקת ל-2: שורת פיוטה רגילה ושורה שבסיומה יש צורך ב"תיקון".
יש כמה דרכים לבצע "תיקון זה", אציג כאן 2 דרכים.

למה צריך "תיקון"?
בסוף שורה זו נשאר חרוז ללא "בית" להיכנס אליו. הוא נקרא ע"י חורזים רבים homeless bead.

אם אנו בשורה שלישית, ה"תיקון" יעשה כך:

המשך השורה כרגיל.
כל שורה אי זוגית מצריכה "תיקון" בסופה. כל שורה זוגית, פיוטה רגילה לכל דבר.

שורה חמישית - אפשרות א' ל"תיקון".
חורזים פיוטה רגילה עד סוף השורה. נותרנו עם   homeless bead

בסוג הראשון של ה"תיקון", אנו נתפסים בחוט שבין החרוזים על מנת לאפשר כניסה ל-homeless bead לכיוון הרצוי, שהוא המשך העבודה

 
שורה חמישית , אפשרות ב' לתיקון
באפשרות זו אנו לא משחילים את ה-homeless bead. ראשית אנו נכנסים בחרוז הקרוב ביותר משורה קודמת החוצה.
כעת אנו מוסיפים את החרוז homeless bead  ונכנסים בחרוז מתחתיו
המטרה שלנו כעת להחזיר את החוט למקומו הנכון, כלומר לחרוז החדש שהוספנו בכיוון העבודה.
לשם כך אנו מטילים בין החרוזים ע"מ לצאת מהחרוז הנכון

מכאן ממשיכים פיוטה רגילה

המשך השורות
שורות זוגיות - פיוטה רגילה
שורות אי זוגיות-כמו חמישית

טריק נוסף ל"תיקון" השורות האי זוגיות
באדיבות שושי, עבודה עם 2 מחטים