28.10.2011

פיוטה אי זוגית odd peyote - חלק א'


ההבדל בין פיוטה זוגית ואי זוגית מתחיל במספר החרוזים שאנו משחילים בהתחלה.
אם המספר זוגי even הפיוטה נקראת זוגית.
אם המספר אי זוגי odd, הפיוטה נקראת אי זוגית

שורת ההשחלה הופכת בסופו של דבר לשורה ראשונה ושניה (גם בזוגית וגם באי זוגית.

כיצד סופרים כמה חרוזים בשורת ההשחלה
בד"כ כתוב בתרשים/הסבר. אם לא אז:
פיוטה אי זוגית
פיוטה זוגית