10.11.2014

Granny square קצת אחר / סדנה

בסדנה הראשונה של ה-granny square למדנו רבוע פשוט.
מאיה הפתיעה אותי בגדול...


הפעם נלמד רבוע יפיפה, שונה מהרבוע הרגיל.

plaid squares

גם ברבוע זה - מה שצריך לדעת  :
  • עין שרשרת
  • עמוד
  • עין שטוחה
המקור של התרשים - באתר רוסי http://www.liveinternet.ru/users/taschau/post342767418/


בתהליך העבודה,  להבדיל מהGranny הרגיל, יש רק פינה אחת ושתי צלעות שנסרגות

בואו נתחיל

שלב א'
מעלים 5 עיני שרשרת וסוגרים לעיגול בעין שטוחה.

GR-SQU-1X

שלב ב
שורה ראשונה

מתחילים בשלוש עיני שרשרת שמהווים למעשה את ה"עמוד" הראשון
gr-squ-3 ch


לתוך העיגול סורגים שני עמודים, שני עיני שרשרת, שני עמודים - מעין פינה


מסיימים שורה זו בעמוד


שלב ג
שורה שנייה, הופכים את העבודה.

 על העמוד האחרון משורה ראשונה, בונים "עמוד" משלושה עיני שרשרת


על שני העמודים  הבאים מהשורה הקודמת סורגים עמוד מעל כל עמוד


בחור שנוצר מה"פינה" בשורה הקודמת, בונים פינה חדשה: שני עמודים, שני עיני שרשרת ושני עמודים


על שני העמודים הבאים, סורגים עמוד מעל כל עמוד


מסיימים את השורה בעמוד מעל ה"עמוד" הראשון של הסבוב הקודם (שהוא למעשה 3 עיני שרשרת)


שורה 3
הופכים את העבודה

כמו בשורה הקודמת, בונים עמודים על העמודים הקודמים וב"חור" הפינה בונים פינה: שני עמודים, שני עיני שרשרת ושני עמודים.
תהליך העבודה זהה לשורה הקודמת רק שיש יותר עמודים בצלעות, מימין לפינה ומשמאלה.


המשך העבודה
כמו שורה 3, יש יותר עמודים משמאל ומין הפינה. הפינה זהה.
כל פעם הופכים את העבודה.
סה"כ 8 שורות.
שימו לב לכיוון הסריגה בכל שורה.

שורה רביעית


שורה חמישית


שורה שישית


שורה שביעית


ושורה אחרונה


זהו למעשה.

אני עוד חייבת לכם איך מחברים רבועים ואיך מחליפים צבעים 
כמו כן עוד כמה דוגמאות מיוחדות של ה-Granny

אין תגובות:

פרסום תגובה