8.11.2014

Granny square - סדנה

rabenfluegel:  Granny Square Blanketאת הסדנה הזו הכנתי עבור בתי מאיה, שבמקרה קראה את הפוסט של על רבועי הסבתא, Granny Square והחליטה שהיא חייבת ללמוד איך סורגים אותם.
הבעיה, שלא היה לה אפילו מושג קלוש בקרושה.

נפגשנו ערב אחד והתחלתי ללמד אותה.
כבר באותו ערב, לאחר הסבר ותרגולת קצרה על עיני שרשרת, חצי עמוד, עמוד ועין שטוחה, התחלנו ברבועים.
לפני שהלכה לביתה דרשה בתוקף הסבר כתוב כדי שתוכל להעביר את סוף השבוע בלי להשתעמם.

אז הכנתי לה סדנה, שלחתי ואני מחכה לתוצאות.
בינתיים, לאוהבי הקרושה וה-Granny, הנה הסדנה שהכנתי לכבודה.
בסדנה ניסיתי להסביר לה את הרבוע הבסיסי, בינתיים בצבע אחד.
אחרי שהיא תשלוט בחומר- נעבור למסובכים יותר.

חלקם של התרשימים לקוחים מ-http://rensfibreart.wordpress.com/.

אז הצטיידו בצמר ובמסרגת קרושה בגודל המתאים.
למתחילים שבינכם - מומלץ צמר לא דק וכזו גם המסרגה.

בואו נתחיל.

לצורך הכנת רבוע אחד צריך לדעת 3 "תכים" בסיסיים בלבד:
  • עיני שרשרת
  • עמוד
  • עין שטוחה
בסדנה אני יוצאת מתוך הנחה, שכמו מאיה, אתם כבר יודעים ושולטים בהם.

ה- granny square  הוא רבוע וכמו בכל רבוע - יש 4 פינות ו-4 צלעות שוות.


הפינה ב-Granny נוצרת ע"י מקבצים של שלושה עמודים, 3 עיני שרשרת ושוב שלושה עמודים.


הצלע מורכבת משלישיות עמודים המופרדים בינהם בעין שרשרת.
ככל שמתקדמים בעבודה (כלומר בסיבובים), הצלע הולכת וגדלה וכך גם מס' השלישיות.
 שלב א'
מעלים 6 עיני שרשרת וסוגרים לעיגול ע"י עין שטוחה.


GR-SQU-1X

שלב ב'
בשלב זה בונים למעשה את הבסיס לפינות הריבוע.

נסרוג שלושה עיני שרשרת שיהוו למעשה את ה"עמוד" הראשון של השלישיה הראשונה.
gr-squ-3 ch

כעת נסרוג שני עמודים לתוך העיגול שנוצר והנה יש לנו את השלישיה הראשונה.


נמשיך ב-3 עיני שרשרת ושוב שלושה עמודים.שוב - שלושה עיני שרשרת ושלושה עמודים


ושוב, שלושה עיני שרשרת ושלושה עמודים


מה שנותר לנו כעת, הוא לסרוג שלושה עיני שרשרת ולסגור את הרבוע בעין השלישית של "העמוד הראשון" - סגירה בעין שטוחה.

gr-squ-2c

שימו לב לרבוע שנוצר.

ביו העמודים נוצרו חורים. את השלישיות, לאורך כל העבודה,  נסרוג בתוך החורים.
על העמודים מהסיבובים הקודמים נדלג ע"י עין שרשרת.


סבוב שני

בתחילת הסיבוב השני אנו נמצאים מעל ה"עמוד" הראשון מתוך השלישיה הראשונה של הסיבוב הקודם.
מכיוון שאנו בתחילת סבוב, נסרוג 3 עיני שרשרת שישמשו כעמוד. עמוד זה יהיה למעשה השלישי בשלישיית העמודים האחרונה בסבוב חדש זה.

עתה עלינו להתקדם אבל בכיוון העבודה יש מתחת עמודים. נצטרך לדלג עליהם. הדלוג יעשה ע"י עין שרשרת.
כלומר, למעשה סרגנו בתחילת הסיבוב 4 עיני שרשרת - שלושה של העמוד הראשון ועין דילוג.

gr-squ-3a

כעת נסרוג לתוך החור הבא - פינה. כלומר- שלושה עמודים, שלושה עיני שרשרת ו-3 עמודים.


כעת נדדג לחור הבא ע"י עין שרשרת
ושוב נסרוג פינה.


שוב, נדלג לחור הבא עם עין שרשרת ושוב פינה.


שוב נדלג לחור הבא עם עין שרשרת.

את הפינה האחרונה נחרוז כרגיל כמו פינה, אבלכמו שכתבתי קדום, ה"עמוד" הראשון שסרגנו הוא למעשה העמוד האחרון של הפינה.
לכן נסרוג 3 עמודים, 3 עיני שרשרת ושני עמודיםמה שנותר כעת הוא לסגור  את הסיבוב.
נכנס לעין השלישית ב"עמוד" הראשון של הסיבוב ונסגור בעין שטוחה.

gr-squ-3d

סבוב שלישי

בתחילת סבוב זה אנו נמצאים לפני חור.
כרגיל בתוך חור אנו סורגים שלישיית עמודים.
את השלישיה נתחיל ב"עמוד" הנסרג ע"י 3 עיני שרשת ונוסיף עוד שני עמודים.


כעת עלינו לדלג על שלושת העמודים הבאים - נעשה זאת ע"י עין שרשרת.

והופ- הגענו לפינה. נסרוג לתוך החור של הפינה מסבוב קודם - שלושה עמודים, שלושה עיני שרשרת ושלושה עמודים.שימו לב לצלע הבאה - יש בה חור, אחד אחרי הפינה שמעליה סרגנו.נדלג לחור מס' 1 ע"י עין שרשרת.
נסרוג בחור שלושה עמודים.


נדלג לחור הפינה הבאה ע"י עין שרשרת ושוב נסרוג פינה.


נחזור על התהליך בצלע הבאה


ושוב בצלע הבאה


הסיבוב כמעט שלם.

נדלג על החור הבא עם עין שרשרת ונסגור את הסיבוב עם עין שטוחה בתוך ה"עמוד" הראשון מסבוב זה.

gr-squ-4e

סבוב רביעי
בתחילת הסיבוב הרביעי אנו באותו מצב כמו בתחילת סבוב שני.

gr-squ-4a

כעת יש בפנינו ברבוע צלעות בעלות שני חורים כל אחת


בכל חור נסרוג שלישית עמודים ונדלג לחור הבא עם עין שרשרת.

בפינה נסרוג כרגיל.

העבודה על סבוב זה זהה לסבוב שני, למעט העובדה שבסבוב הצלע ארוכה יותר.

המשך הסיבובים

המשך העבודה זהה.

התחלת/סוף סבוב זוגי יהיה בדיוק כמו בסבוב השני.
התחלת/סוף סבוב אי זוגי - בדיוק כמו סבוב שלישי.

ככה ממשיכים עד הגודל הרצוי.

והנה תרשים קרושה טיפוסי לרבוע

gr-squ-5fבאחד הפוסטים הבאים אעלה סדנה על ריבוע מורכב יותר, גם עם החלפת חוטים וצבעים.


אין תגובות:

פרסום תגובה