22.7.2014

BollyWood Sculpted Bracelet סדנה


בפוסט הקודם הבטחתי סדנה...

למרות אי אי טענות שהועלו כלפי, הצמיד שאסביר בפוסט זה הוא שלי ופרי יצירתי.

אני בטוחה שהושפעתי במודע או שלא מיוצרים אחרים, בצבעים אולי בחלק מהמוטיבים, אבל זה טבעה של יצירה.
החומרים הדרושים:
  • חרוזים 15/0, 11/0 ו-8/0
  • מולטיקאט 3 מ"מ ו-4 מ"מ
  • ביקוני סברובסקי 3 ו-4 מ"מ
  • פניני סברובסקי (או כל חרוז עגול) בגודל 8 מ"מ


בסיס הצמיד -Raw 

עמודה ראשונה


רכיב מס' 1, הרכיב האמצעי בכל עמודה

משחילים 4 פעמים: מולטיקאט 4 מ"מ וארבע 8/0. סוגרים לעיגול. עוברים דרך החרוזים ויוצאים ממולטיקאט.רכיב מס' 2
משחילים ארבע 8/0, מולטיקאט 4 מ"מ, שמונה 8/0, מולטיקאט וארבע 8/0.
נכנסים ב-loop למולטיקאט ממנו יצאנו. עוברים דרך כל החרוזים שהשחלנו ועוברים למולטיקאט המקבילה משלב קודם


חוזרים על רכיב מס' 2 בצד השני של רכיב מס' 1.
בסיום יוצאים ממולטיקאט של רכיב 1, המולטיקאט הצדדי


בונים את רכיב מס' 1 כמו הראשון, רק שיש מולטיקאט אחד משותף.ממשיכים לעבוד על העמודות ב-RAW עד הרוחב הרצוי, כאשר בכל עמודה יש מולטיקאטים משותפים עם העמודה הקודמת (ממש כמו ברכיב 1 לעיל)


שימו לב שרכיב מסוג 3 נוצר בין העמודות


הגענו לשלב עיטור/קישוט הבסיס

עיטור רכיב מסוג 1


יוצאים מ-8/0 שלפני מולטיקאט.

משחילים מולטיקאט 3 ועוברים דרך ה-8/0 הבאים עד המולטיקאט הבא.
ככה מסביב. בסיום יוצאים ממוליטקאט 3.

המוליטקאט 3 יושבים בעיגול פנימי.
בין כל מולטיקאט 3 מהשלב הקודם, משחילים ארבע 11/0, צבע ב'.
בסיום יוצאים מ-11/0 שלישי באחת הקשתות החדשות שנוצרו.
נוצר רווח בין קשתות ה-11/0 ובין ה-8/0 מבסיס הצמיד.
את הרווח הזה נצמצם בעזרת סקוור - נחבר את  שני 11/0 המרכזיים בכל קשת בסקוור ל-שני 8/0 בבסיס העיגול.
בסיום נצא מ-11/0 שלפני מולטיקאט 3.כפי שעשינו בתחילת הקישוט של רכיב מסוג 1, נצמצם שוב את העיגול הפנימי.
נשחיל 11/0 ב', נדלג על מולטיקאט 3 ונכנס בארבע 11/0 הבאים.
ככה מסביב.
בסיום נצא מ-11/0 חדשה משלב זה.

ממשיכים לצמצם את העיגול הפנימי.

נשחיל ארבע 15/0 בין כל 11/0 משלב קודם.
בסיום נצא מ-11/0 על קו הרוחב של הצמיד.נחבר את שתי ה-11/0 המקבילות עם פנינה גודל 8 ושתי 11/0 מכל צד.שלב אחרון בעיטור/קישוט רכיב מסוג 1 .
נחבר כל 11/0 שמתחת למולטיקאט 3 עם המולטיקאט 4, בחמש 15/0 מכל צד.
ככה ארבע פעמים.


הערה
לא מקשטים קודם את כל הרכיבים מסוג אחד.
מסיימים רכיב אחד מסוג 1 ועוברים לסוג הבא לידו.

הנה מסלול הקישוט המומלץ. לשיקולכם


עיטור רכיב מסוג 2
להזכירכם יש שניים כאלו בכל עמודהטיפול ברכיב עליון או תחתון.
יוצאים ממולטיקאט 4 בבסיס הרכיב.
עולים ב-8/0 אחד מעלה בצד ימין או בשמאל.
משחילים 11/0 ב' ונכנסים מלמטה כלפי מעלה ב-8/0 הנגדית, דרך ה-8/0 הבא
משחילים סברובסקי 4, נכנסים ב-8/0 המקבילה בצד השני, דרך זו שמתחתיה, דרך ה-11/0 שהוספנו בשלב קודם ודרך חרוזי הרכיב , עד 8/0 שני אחרי המולטיקאט.


מחברים בתך סקוור שני 11/0 ב' חדשים עם שני 8/0 שבקשת בין שני מולטיקאט הרכיב.

פעולה זו תצמצם את ההיקף פנימי של הרכיב, די דומה למה שעשינו ברכיב מסוג 1. בסיום, נצא מ-110 קיצונית שהוספנו בשלב זה.

ממשיכים לצמצם היקף פנימי .
נחבר בסקוור לכל 11/0- 15/0.
בסיום נצא מ-15/0 קיצוני.


לסיום העבודה על רכיב 2 עליון/תחתון, נשחיל שלוש 15/0, נעבור דרך הסברובסקי 4 בתחילת הקישוט על רכיב זה, .
נשחיל שלוש 15/0 ונכנס ב-15/0 מהצד השני של הקשת.
נעבור על כל ה-15/0 ונמתח מעט.
נצא בסיום ממולטיקא 4 בבסיס רכיב מסוג 2, כהכנה לקראת קישוט רכיב מסוג 3.


קישוט/עיטור רכיב מסוג 3

כאמור רכיב מסוג 3 נוצר בעצם מחיבור רכיבים מסוג 1 ו-2, בהצלבות בין החרוזים.
הוא למעשה מורכב מ-מולטיקאט 4 ובין כל 2 מולטיקאטים - ארבע 8/0בין כל 8/0 לפני ואחרי מולטיקאט, משחילים 15/0.
בסיום נצא מ-15/0.


משחילים ארבע 15/0, 11/0 ב', סברובסקי 3, 11/0 ב' וארבע 15/0.
נכנסים ב-15/0 המקבילה.
עוברים דרך ה-8/0 של הרכיב ויוצאים מ-15/0 הבאה.
משחילים ארבע 150/ ו-11/0 ב.
נכנסים בסברובסקי שהוספנו קודם.
משחילים 11/0 וארבע 150/ ונכנסים ב-15/0 המקבילה.
מסיימים במולטיקאט שהוא בעצם הבסיס של רכיב מסוג 2 התחתון (או העליון, זה שעדיין לא טיפלנו בו)
כעת חוזרים על עיטור רכיב מסוג 2.

ככה ממשיכים לעטר את עמודות הצמיד לרוחבו.
סיימנו.


Pdf  של הסדנה - כאן


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה