16.2.2013

MediaFire קבצים

בשיעור הקודם למדנו על התיקיות

בשיעור זה נלמד על טיפול בקבצים.

נבחר תיקייה מסוימת (אפשר גם ב-MyFiles) ע"י הקשה כפולה על שורת התיקייה
נבחר ב-"תיקיית לימוד" ונכנס אליה.

ראשית נעלה קבצים מהמחשב. נלחץ על ה-Upload שבצד שמאל

יתקבל המסך הבא

לבחירת קובץ מקישים על ה- "+" בחלק השמאלי-תחתון של המסך.
בוחרים קובץ או כמה קבצים.

לאחר שבחרנו את הקבצים, נלחץ על ה-"Begin Upload " שבצד ימין למטה.
המערכת מראה את התקדמות הטעינה. בסיום נקבל

לכל אוביקט יש URL, כתובת שניתן לשלוח/לשתף.
העתקת ה-URK, משמעה כאילו "צבענו" ועשינו copy. אם נעשה paste תועתק הכתובת .
ניתן להוסיף עוד קבצים, ע"י הקשה על ה-"+".
הנה התיקייה עם הקובץ החדש שהעלנו.
 הטיפול בקבצים זהה לטיפול בתיקייה, למעט הפתיחה.
אם נקליק פעמיים על הקובץ, יפתח חלון  להורדה.
אם הקובץ הוא תמונה, בד"כ נראה את התמונה.
נוכל לשתף, ע"י הקשה על מקש השיתוף
או נוכל להוריד למחשב שלנו

אם הקובץ הוא מסוג PDF, WORD או כדומה, נקבל בד"כ מסך מקדים ששואל אם ברצוננו לראות או להוריד.

אם נבחר לראות View file נוכל אח"כ גם להוריד.

ניתן ליצור קבצים מסוימים בתיקייה דרך ה-MediaFire, זאת ע"י הקשה על Create שבצד שמאל

לא משתמשת בזה כי לדעתי יותר נוח ליצור במחשב ולהוריד.