12.10.2012

Eyes on the road
 סדנה וירטואליתחומרים
(בתמונה העליונה היא של החרוז בשלב הנוכחי, התחתונה-שלבים קודמים)


ניתן להחליף את הדונט בפנינה-מולטיקאט בגודל 6, 8 או אפילו 10 מ"מ

בסיס הצמיד
"באמפרים" מפיוטה אי זוגית הנוצרים למעשה ממשחק של גדלי חרוזים.

שלב א' - השחלה/שורה ראשונה שנייה
מעלים אחד עשר 8/0.


שלב ב' - שורה שלישית
6 תכים של פיוטה רגילה עם 8/0


שלב ג' - שורה רביעית
שורה זו היא שורת "התיקון" של פיוטה אי זוגית. לאחר התיקון-5 תכי פיוטה רגילים.
בשלב זה שימוש ב-8/0


שלב ד' - ממשיכים 
ממשיכים עד שיש סה"כ 7 שורות ( 4 חרוזים בכל קצה, 3 ב"שורה" מתחת)


שלב ה' - עם חרוזי 11/0
חורזים 10 שורות עם 11/0.


 שלב ו' - חוזרים לחרוזי 8/0
7 שורות עם 8/0


שלב ז' -המשך הבסיס
כך ממשיכים לסרוגין : 7 שורות עם 8/0 ו-10 שורות עם 11/0
עד אורך הצמיד . הבסיס יסתיים עם 7 שורות של 8/0 (כמו שהתחלנו)

המלצה - מכיוון ששלב ה"קישוט" מכווץ את הבסיס, מומלץ לחרוז חלק, לעבור לשלב ה"קישוט" ולחזור לבסיסי.שימו לב
שימו לב לבסיס. החלק עם ה- 8/0 יהיה לסירוגין:  פעם עם 4 חרוזים בקצה ו-3 פנימיים והפוך
שכבת ה"קישוט"2 סוגי קישוטים: 
- אחד, על שכבת הבסיס, על ה-8/0
- שני, בין רצועות הפיוטה עם 8/0


שלב ח' - חיבור הדונאטס/ בין רצועות הפיוטה
מחברים דונאט מעל שטח הפיוטה עם 11/0.

אם המשטח עם 8/0 הוא עם 3 חרוזים בקצה, הדונט יתחבר בחרוז 8/0 בשורה האחרונה באמצע.

אם משטח הפיוטה 8/0, הוא עם 4 חרוזים בקצה, הדונט יתחבר בקצה הזה ל11/0 בשורה ראשונה אחרי ה/8, במרכז

שלב ט' - עבודה מסביב לדונט
משחילים ב-loop מעל החרוז מהמשטח המתחבר לדונאט – שלוש 11/0, צבע ב'.
מותחים היטב
שלב י' - עדיין מסביב לדונט
יוצאים מחרוז שלישי משלושת החרוזים שהוספנו בשלב ט'.
משחילים שלוש 15/0, נכנסים כלפי חוץ, לחרוז אמצעי בשכבת הפיוטה בקצה.

 משחילים 15/0 וחוזרים דרך החרוז 11/0 בפיוטה.
משחילים שלוש 15/0, נכנסים בשלושת החרוזים מהשלב הקודם בצד השני.
שוב משחילים שלוש 15/0 וחוזרים על קטע החיבור למשטח הפיוטה בצד השני.

משלימים ל-4 "צלעות"שלב יא'- קישוט על משטח הבסיס

משחילים 11/0 בין חרוזי השורה השלישית והחמישית

אם המשטח מכיל 3 חרוזים בקצה, משחילים 4 חרוזים בכל שורה.
אחרת-5 חרוזים בכל שורהשלב יב' - עדיין על משטח הבסיס
כאשר יש חמש חרוזי 11/0 בכל שורה(משלב קודם)
משחילים בהצלבות בין החרוזים: 15/0, סברובסקי ו-15/0.
אם יש 4-שלב זה לא ייתבצע

שימו לב בתמונה שכחתי להוסיף את הזוג החמישי של ה-11/0ולסיום הנה עוד תמונה של הצמיד

הסדנה ב-PDF, כאן