20.10.2012

משפחה

זה התחיל בשני הורים עליזים וצעירים 
שהולידו בשבילי  את המשפחה שלי 
וכשיש לי מסיבה רק תביטו מי שבא 

סבא בא, אבא בא 
אריה מכפר סבא בא 
בא ברוך, ברוך הבא 
עם דודה, דודה רבה 
סבא בא, אבא בא 
גם הסבתא יבבה 
אהלן ומרחבא 
מי שבא ברוך הבא!
(מילים יורם טהר-לב)


משפחה, קבוצה בסוציולוגיה, מיחידות היסוד של הארגון החברתי בכל חברה וחברה.
לפי הפשוטה שבהגדרות, משפחה היא קבוצה ראשונית שההשתייכות אליה נקבעת לפי קשרי דם, קשרי נישואין ודיני משפחה.
אולם אף הגדרה זו אינה שלמה, מכיוון שהשתייכות למשפחה אפשרית לא רק ע"י היוולדות לתוכה אלא גם ע"י אימוץ שיש לו תוקף חברתי ומשפטי.
יתר על כן, יש חברות שבהן אין האב הביולוגי (האב שמזרעו נולד הילד) משמש אב סוציולוגי (האב המגדל את הילד).

לפנים שימשה המשפחה יחידת ייצור ויחידת צריכה, וכיום היא בעיקר יחידת צריכה, במיוחד במגזר העירוני; כך או כך, במשפחה מתחייבת חלוקת עבודה פנימית בין הגבר לאישה ובין ההורים לילדיהם.משפחה היא מוסד חברתי המאגד יחידים לקבוצה שיתופית הדוקה.
במשמעות הנפוצה של מושג זה משפחה נוצרת על ידי שני בני זוג הנישאים זה לזה, וכוללת גם את ילדיהם. במשמעות רחבה יותר, המשפחה כוללת קרובים נוספים, כגון הורים של בני הזוג, אחים וכדומה.
משפחה נוצרת גם ללא קשר פורמלי של נישואים, כאשר בני הזוג הופכים לידועים בציבור.
כאשר אחד מבני הזוג נפטר, או שבני הזוג מתגרשים או נפרדים, המשפחה הופכת למשפחה חד-הורית.

במרוצת המאה ה-20 ניתנה למושג "משפחה" משמעות רחבה יותר בחברה המערבית, לפיה יחידה משפחתית היא קבוצה חברתית של שני אנשים או יותר המזהים את עצמם כקשורים זה לזה.
לרוב על ידי קשר דם, נישואין או אימוץ וחיים ביחד ביחסי קרבה ואף תלות הדדית.

התפיסה המסורתית של משפחה כללה טיפוס אידאלי של משפחה הכולל זוג נשוי עם ילדים שהם אחים אחד של השני. לתפיסה זו קמה התנגדות, משום שמשתמע ממנה שכולם חייבים לאמץ מידה אחת של התנהגות מוסרית.
ככל שגדל מספר האנשים המקיימים קשרי משפחה בלתי מסורתיים, הולכת וגוברת גם הקריאה להגדיר שארות על פי משפחות מתוך קרבה. כלומר, אנשים הרוצים להגדיר עצמם כמשפחה, משום שהם חשים שייכות זה לזה, בין אם יש ביניהם קשרי נישואין או קשרי דם ובין אם לא.

בספרות האנתרופולוגית מצוין כי לא נמצאו עדויות לקיומה של חברה כלשהי בה לא היה קיים מוסד משק הבית.המשפחה, לעומת זאת, מתקיימת במרבית צורות החיים המוכרות לנו, אך לא בכולן.

במשפחות קטנות, המובדלות באופן ברור יחסית מהסביבה, מתקיים תא משפחתי - תפקוד משפחתי כיחידה חברתית קטנה, אינטימית, ועצמאית באופן יחסי.משפחה גרעינית - קבוצה חברתית המורכבת מהורה אחד או שני הורים, וילדיהם התלויים בהם.


משפחה זוגית - מקרה פרטי של משפחה גרעינית הינו משפחה זוגית: משפחה אשר כוללת רק את שני בני הזוג.

משפחה מורחבת - קבוצה חברתית המורכבת מהורה אחד או יותר וקרובי משפחה נוספים, משפחות מסוג זה כוללות לעתים קרובות דורות אחדים.

שבט הינו מוסד חברתי רחב ממשפחה אך מכיל קשרים משפחתיים בתוכו.
שבטים נפוצים בעיקר בחברות לא-מודרניות, ועשויים להיות מחולקים או לא-מחולקים לתאים משפחתיים בתוכם.חלוקת תפקידים במשפחה מתארת את הדיפרנציאציה התפקודית בתוך המשפחה.
לרוב היא חלק בלתי נפרד של המסורת, ומהווה חלק מהמבנה החברתי הקיים, המחנך ותומך בחלוקת התפקידים המקובלת.

משפחה פטריארכלית היא משפחה בה חלוקת התפקידים נותנת סמכות לאב-המשפחה.

זוהי חלוקת התפקידים הנפוצה, אך מרבית החברות המערביות המודרניות שואפות למתן אותה ולהשיג שיויון מלא ככל האפשר בין המינים.

משפחה מטריארכלית היא משפחה בה חלוקת התפקידים נותנת סמכות לאם-המשפחה ותחת משטר של שליטה נשית במוסדות חברתיים כלשהם. 

גם המקרה הפטריאכלי וגם המקרה המטריארכלי, שונים במהותם ממשפחה חד-הורית.
שהרי בשני המקרים הראשונים נמשכת הזוגיות לעיני הילדים, וחינוכם זוכה לאיזון וכך גם נטל הפרנסה.
בעוד שבמשפחה חד-הורית אין איזון בחינוך ובדוגמה הניתנת לילדים. 

שארות היא שם למכלול הקשרים המתבססים על מוצא מהורה משותף או על קשרים משפחתיים אחרים, כגון נישואין, אימוץ ועוד.
המשמעות העיקרית של שארות היא הגדרת בני זוג פוטנציאליים, ודרך כך הגדרת קבוצות חברתיות. הגדרה זו קיימת בשתי רמות.
ברמה אחת, השארות מגדירה לאדם עם מי אסור לו להתחתן מכיוון שיהיה בכך משום גילוי עריות.
חוקי השארות הנהוגים בחברה מסוימת מגדירים את המשפחה המינימלית ודרכה מגדירים מהו הקשר המינימלי שאינו מהווה גילוי עריות. 
האיסור על קיום יחסי מין (גם ללא נישואים) בין קרובי משפחה הוא טאבו נפוץ מאוד בתרבויות האנושיות.
ברמה רחבה יותר, השארות מגדירה לאדם את בני הזוג שאינם לגיטימיים מכיוון שאינם שייכים לאותה קבוצה חברתית - השארות מגדירה שבטים ועמים, וחוקי ההתנהגות המקובלים ברוב החברות אינם מתירים נישואין מחוץ להם.
מעבר לכך, קיים מגוון של משמעויות נוספות לשארות - כלכליות, תרבותיות ועוד- המשתנות בין תרבויות.

קיימות קבוצות שארות בכל הגדלים.

משפחה -  קרבת המשפחה ההדוקה ביותר היא זו שבתוך המשפחה הגרעינית: בין בני זוג, בין אחים ובין הורה לילדיו. 

משפחה מורחבת - חמולה. מספר דורות החולקים מקום מגורים משותף.

קלאן - אוסף של מספר משפחות מורחבות, המקיימות ביניהן יחסים הדוקים ולרוב גם שיתוף פעולה כלכלי הדוק.
שבט - קבוצת שארות גדולה יותר מקלאן, שהקשרים בין חבריה פחות הדוקים.
 יכול להיות מורכב ממספר קלאנים או ישירות ממשפחות מורחבות. בדרך-כלל קיים שיתוף פעולה כלכלי בין חברי השבט והם בעלי רקע תרבותי משותף.
עם - יחידת השארות הגדולה ביותר. היחידות שלה יכולות להיות כל אחת מהיחידות לעיל, או אף יחידים.


במשפט בישראל נקבעו זכויות שונות לקרובי משפחה, ומאידך נקבעו הגבלות שונות על קרובי משפחה. הקרבה הרלוונטית משתנה מחוק לחוק.


זכות הירושה  - הזכות לקבל את רכושו של אדם לאחר מותו. 
כל עוד האדם לא קבע אחרת בצוואתו, הזכות לרשת אותו ניתנת לקרובי משפחתו, בהתאם לכללים שבדיני הירושה.
כאשר המנוח הותיר מאחוריו צוואה, היא זו שקובעת לגבי חלוקת הרכוש לאחר מותו. עם זאת לא ניתן ליישם את הצוואה בצורה מיידית אלא ישנו תהליך חוקי שאותו יש לבצע לפני שניגשים ליישומה של הצוואה.
בקשת צו קיום צוואה היא תנאי בל יעבור לקיומה של צוואה. צו קיום צוואה אינו זה שמעניק חוקיות לצוואה;
צו קיום צוואה מצהיר שהצוואה חוקית ושניתן ליישמה.  הוא הצהרתי וכוחו יפה לכול העולם.
כיוון שמעמדו של צו קיום צוואה הוא כמעמדו של פסק דין אין לו התיישנות ולכן הוא עומד לעולם. (להמשך קריאה, כאן)
ברבות מקרנות הפנסיה הפועלות בישראל ניתנות הזכויות לפנסיית שאירים לקרובי משפחה מסוימים (בעיקר בן זוג וילדים) בהתאם לתקנון הקרן, ללא זכות למבוטח לשנות זאת. 
גם בחוק הביטוח הלאומי ניתנת הזכות לקצבת שאירים ולקצבת תלויים לקרובי משפחה מסוימים של המנוח.

בדיני הראיות חלות הגבלות מסוימות על מתן עדות על ידי קרוב משפחה.

מבחינת דיני המשפחה אדם חייב במזונות ילדיו, בין אם מכח הדין האישי, או מכוח החוק האזרחי. 
מזונות ילדים הינם תשלום קבוע אותו נדרש לשלם אב המשפחה לאחר שפסק בית המשפט כי עליו לשלמם.
תשלום מזונות מאפשר סיוע לילדי החייב, הסכום הנקבע אמור להספיק לקיים את כל צרכיהם ההכרחיים למחייה (מזון, דיור, הלבשה וחינוך)  וכן את צרכיהם המוגדרים כדין צדקה (חוגים, מעון יום, מתנות וכו').
דיני משפחה הינו תחום המטפל בסוגיות משפטיות מורכבות המתייחסות לקונפליקטים בין בני המשפחה.
עורכי הדין מהתחום הזה מטפלים בנושאים כמו אימוץ, התעללות במשפחה, פונדקאות, דמי מזונות, אחריות הורית, זכויות הילד במשפחה וכו'. תחום זה מתמקד בעיקר בייצוג משפטי בנוגע למחלוקות בין בני הזוג על המשמורת של הילדים ובחילוקי דעות בנוגע לחלוקת הרכוש בתהליך הגירושין. (לקריאה נוספת, כאן)


החוק הפלילי במדינת ישראל קובע כי שארות הינה נסיבה מחמירה בעבירות מסוימות.
 כך, למשל, בנוגע לעבירות מין במשפחה, קבע המחוקק עונשים מחמירים ביחס לעבירות מין במי שאינו בן משפחה, תקופת התיישנות מוארכת, חובת דיווח, ועבירה מיוחדת של בעילת קרוב משפחה עד גיל 21, גם אם הדבר נעשה בהסכמה.


עץ משפחה/ אילן יוחסין
כל אחד מאיתנו קיים אילן יוחסין ענף הנמתח לכל אורך ההיסטוריה האנושית.
עץ משפחה הוא למעשה חולייה היסטורית ארוכה שלעולם אינה ניתקת ומקורה בשחר האנושות.
אם הינו יכולים לחקור אילן יוחסין של כל אחד ואחד מאיתנו במשך דורות אחורה,היו מגלים שהאנושות קשורה בקשרים סבוכים יותר ממה שנדמה לנו.

עץ משפחה הוא למעשה ייצוג גרפי של קשרים משפחתיים המתפרשים על מספר דורות.
קיימות דרכים רבות לצייר עץ משפחה, הן יכולות לדרוש מכם אך ורק דף ועט או לחילופין תוכנות מחשב מתקדמות.
הכל תלוי בצרכים שלכם ומידת המורכבות של העץ.

גנאלוגיה, או אילן יוחסין, היא מדע עזר בהיסטוריה לחקר ההקשר הגנטי של קבוצת אורגניזמים.
במובן הצר, המונח מתייחס לחקר היוחסין והשתלשלות הדורות.
המונח הרשמי שנקבע בעברית למילה הלועזית Genealogy הוא: חֵקֶר יֻחֲסִין (הגנאלוג, אשר נקרא באנגלית Genealogist, הוא חוֹקֵר יֻחֲסִין).
הגנאלוג אוסף מידע על קשרי שארות, בין אם מדובר באנשים שעודם בחיים, ובין אם המדובר בנפטרים, ומבסס את היחסים המשפחתיים ביניהם, לצורך בניית אילן יוחסין, או עץ משפחה. 
המילה גנאלוגיה לקוחה מיוונית. genum פירושו גזע, או משפחה, בצירוף הסיומת לוגיה, או לוגוס - תורה.

קיימות תוכנות רבות לציור עץ המשפחה, הנה אחת מהן http://www.geni.com/family-tree

המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן (של בית התפוצות) הוא יחיד במינו בעולם.
במרכז מאגר ממוחשב של אלפי אילנות יוחסין של משפחות יהודיות מקצווי תבל. מבקרים יכולים לערוך חיפוש וגם לרשום את אילן היוחסין שלהם.
במרוצת הדורות עברו משפחות יהודיות ממקום למקום. במקרים רבים הותירו מאחור נכסים, דברי-ערך, מזכרות ורשומות. למרבה הצער, רק לעתים רחוקות תיעדו וכתבו את תולדות המשפחה, ורשמי העבר נותרו רק בזיכרון.
כיום אתם יכולים לתעד את המידע על משפחתכם במרכז ולהבטיח את שימורו של הסיפור המשפחתי לדורות הבאים.
יותר משלושה מיליוני בני אדם כבר רשומים במרכז והמאגר גדל מדי יום ומדי שעה.

משפחה (בלטינית: familia) היא אחת הקבוצות הטקסונומיות הבסיסיות במיון עולם הטבע.  
בהיררכיה של מיון עולם הטבע, נמצאת המשפחה מתחת לסדרה, ומעל הסוג.
שמה של המשפחה, נקבע בהתאם לחוקים המקובלים בקהילות הזואולוגים והבוטניקאים בכל העולם.
בזואולוגיה, נוצר שם המשפחה משם הסוג האופייני, בתוספת הסיומת idae
בבוטניקה, נוצר שם המשפחה משם הסוג האופייני בתוספת aceae.
לדוגמה, בזואולוגיה, שם המשפחה Canidae (כלביים) נוצר על ידי תחילת שמו - Can מן הסוג Canis (כלב) והסיומת idae.
בבוטניקה, שם המשפחה Liliaceae (שושניים) נוצר על ידי תחילת שמו - Lili מן הסוגLilium (שושן) והסיומת aceae.

השימוש בביטוי 'משפחה' לציון קבוצה טקסונומית הנמצאת בין סדרה לסוג, נקבע רק בתחילת המאה ה-20.
לראשונה השתמש הבוטניקאי הצרפתי פייר מגנול במונח משפחה (famille בצרפתית) לציון קבוצה בשנת 1689, אולם רק במחצית השנייה של המאה ה-18 החלו להשתמש בביטוי משפחה לציון קבוצה בוטנית מוגדרת. זה נעשה כתרגום למילה הלטינית Ordo (כיום סדרה).
בזואולוגיה, נעשה שימוש במונח במשמעותו העדכנית כבר על ידי פייר אנדרה לטרייל בשנת1796, והוא נכנס לשימוש קבוע במהלך המאה ה-19.
מקורות