15.8.2012

Marigold / Ellad2

במרתון  האחרון בילון, לימדתי בין היתר את ה-Marigold של Ellad2, באדיבותה ובאישורה.

זה הצמיד המקוריזו הורסיה שלי


ואלה תוצרים החלקיים של החברות שהשתתפו במרתון
תודה לענת קריב על התמונות.

ותודה ענקית ל-Ellad2 על הצמיד המדהים!