3.11.2011

פיוטה אלכסונית Diagonal peyote

פיוטה אלכסונית Diagonal peyote


פיוטה אלכסונית - כשמה כן היא - מתפרשת באלכסון.
כעקרון זו פיוטה לכל דבר אלא שבקצה אחד אנו תמיד "יורדים" בתך ובקצה השני "עולים" בתך.


איך זה נעשה?


שלב ראשון, השחלה ראשונית
נתחיל בהשחלה הראשונית (וכמו בפיוטה, ההשחלה הראשונית הופכת לשורה 1 ו-2)
נשחיל מס' זוגי של 11/0 (דליקות, ונציות, רוקאי...)
מס' החרוזים תלוי ברוחב הפיוטה שרוצים להכין.


שלב שני, קצה ראשון

נשחיל 2 11/0 ו-15/0 ונכנס ל-11/0 הראשון שהשחלנו בשלב זה.
קצה זה תמיד ילך ויקטןשלב שלישי, המשך השורה
 פיוטה רגילה, N תכים. בדוגמה זו,  N=4 תכים
שלב רביעי, קצה שני
קצה זה ילך תמיד ויגדל.
משחילים 2 11/0 ו-15/0. נכנסים ב-11/0 הראשון שהשחלנו בשלב זה.


שלב חמישי 
פיוטה רגילה, N תכים (בדוגמה 4)


שלב שישי, הקטנה נוספת
נשחיל 15/0 ונכנס חזרה לחרוז 11/0  האחרון שהשחלנו בשלב 5 


שלב שביעי
פיוטה רגילה, N תכיםשלב שמיני, המשך העבודה
חוזרים על שלב 5-7 עד האורך הרצוי. הרחבת שורה, פיוטה רגילה, צמצום שורה, פיוטה רגילה וחוזר חלילה.


הערה
ניתן להמיר את חרוזי ה-11/0 בחרוזי 8/0 וה-15/0 ב-11/0, או כל צירוף אחר של שני גדלי חרוזים

דוגמאות לשימוש בפיוטה אלכסונית

עגילים  
צמיד


Neptune's garden - Carole Horn


שרשרת שלי מתוך Beaded Allure  של  Kelly Wiese.Lacy Flower Necklace